Practical ministry sessions

WARRIOR SCHOOL

Only on a correspondence basis - enquire at info@ignitedinchrist.org.

ATTENDING PRACTICAL WARRIOR SCHOOL DAYS

Warriors for Jesus Christ may register for any of our Practical Warrior School days when they have completed our Warrior School on a correspondence basis and have worked through all of our other teachings and have prayed all the relevant renunciation prayers.  Only then would the spiritual ground be well prepared. 

8 practical worskhops this year for those who have already done the Warrior School.  Booking is absolutely essential.  Contact us at info@ignitedinchrist.org for the dates.

SCHEDULING OF INDIVIDUAL DELIVERANCE SESSIONS

Only when the believer in Jesus Christ has completed the Warrior School and have worked through all of our other teachings and have prayed all the renunciation prayers.  In addition thereto, the believer should also have attended one or more of our Practical Warrior School days so that we may come to know the individual warrior as well as his/her level of commitment.  Only then will the spiritual ground be well-prepared and may we expect and look forward to wonderful break-throughs spiritually.

BOOK US TO COME TO YOUR HOME TOWN FOR PRACTICAL DELIVERANCE

Warriors for Jesus Christ who have successfully completed the Warrior School and are at least 8 to 10 in a group may invite us to their home town to come and teach them the practical deliverance part of the course.  We only require our travelling and accommodation costs to be met by those that invite us to visit them.

 


« Go back

Demoniese Sielskopiee Vlak 1 DVD - Nou in Afrikaans!!


'n Demoniese Sielskopie is 'n kopie van die sielsdimensie van 'n mens (lewend of dood) wat deur demoniese werking (witchcraft) gekopieer is en geplaas is in 'n ander lewende persoon. 

Dit vind gewoonlik plaas as gevolg van bloedlynvloeke (bv. die vloek van vrymesselary) maar kan ook gebeur as gevolg van ander onbelyde sonde, onheilige sielsbande ens.

Die demone gebruik dan hierdie DSK's om allerlei boosheid vas te hou en te versterk in mense se siele en liggame (ook siektes) en dit kan ook bydra daartoe om jou geestelik te blokkeer in jou verhouding met Jesus en in jou skeppingsdoel.

DSK's is wat die wereld beskou as reinkarnasie en is dus Jesus Christus se waarheid teenoor die leuen van reinkarnasie en dat mens meer as een lewe op aarde het.

Hierdie is eindtyd openbaring vir die Bruid van Jesus Christus en 'n absolute moet om van kennis te neem as jy wil vrykom en voorberei vir Jesus se wederkoms!

Bestel hierdie 5 CD DVD by ons deur ons te e-pos na info@ignitedinchrist.org.

Latest Publications

We do not charge any fees for most of our teachings and / or publications
Warning: Keto diet (and renunciation prayer)
23 January 2020


Bride of Jesus Christ beware the deception of the Keto diet, often combined with intermittent fasting. The enemy wants to prepare humans for the coming of the antichrist by this diet and other strategies. The Keto diet changes your body's metabolism and brain and neurological chemistry, thereby creating fertile spiritual and physical ground for the awakening, controlling and sustaining of the Kundalini (counterfeit holy spirit) in you.
Impact of the seed of Satan and the nephilim on the human race
12 January 2020


This teaching explains to the Bride of Jesus Christ the impact of the seed of Satan and the fallen angels (including the nephilim and the hybrids) on the human race but also specifically on them as believers in Jesus Christ. It should be read as an introduction to further teachings that are to follow soon, if our Lord Jesus will. This information may indeed be overwhelming but we should remember that our Lord Jesus Christ has paid on the cross with His precious blood for us to be able to overcome the enemy and his strategies entirely, as He has.
Demoniese Sielskopiee - Vlak 2 (Hoe toets jy vir 'n DSK?)
19 February 2019


Hierdie DVD verduidelik mooi vir die Afrikaanse Bruid van Jesus hoe jy moet toets vir 'n DSK in 'n medegelowige. Dit volg op Demoniese Sielskopiee Vlak 1, so ons beveel aan dat die 2 DVD's saam bestel word sodat Vlak 1 eers deurgewerk kan word (wat mooi verduidelik wat is 'n DSK) en daarna kan Vlak 2 bestudeer word. NB - Dit is VERSEKER nie dieselfde konsep as DID nie.
Recommended links:

Trumpet Call:
trumpetcall.co.za/

Home | Friends of the Ministry | Publications | About Us | We Believe
© Copyright Ignited In Christ. All Rights Reserved. Website designed and hosted by LIT Creations. You are visitor number: 2678685